EUs mest håpløse klimatiltak?

Drax kraftverket i England. Tallene er fra 2015, siden den gang har kraftverket gått over til 100% ren pellets.

Slik føres vi bak lyset

Du har sikkert hørt det mange ganger, ja, i snart 20 år har budskapet vært at vi har det travelt, vi må handle nå, for å redde planeten. Tidsfristene i hele denne tiden har vært fra et par år til 10 år som er den rådende fristen i dagens klimaretorikk.

Det er i dette perspektivet du må prøve å forstå EUs klimaplan der pellets og treflis skal erstatte kull for å redusere klimautslippene. EU har satt som mål at 20% av unionens energi skal komme fra pellets og flis (stort sett pellets).

Problemet er at pellets/treflis slipper ut adskillig mer CO2 enn forbrenning av kull. Så overgangen til treflis er kontraproduktivt til EUs mål, den ØKER klimautslippene. At pellets ved forbrenning slipper ut betydelig mer CO2 enn kull er det konsensus om i det vitenskapelige miljøet (se referansene nederst). Det svirrer forskjellige tall ute på nettet, de fleste uten kildereferanse, men denne studien fra 2018 estimerer økningen til 65%:

Men EU feier slik fakta under teppet, de hevder at skogsdrift, ved å plante nye trær gjør at disse klimautslippene er klimanøytrale. Men det tar adskillige tiår år før den CO2en som er sluppet ut er bundet opp i de nye trærne. Forutsetningen er selvfølgelig også at det plantes like mye trær som det tas ut. Kan vi stole på det? Kanskje det er fristende å bruke ryddede skogsarealer til annen dyrkning elle bruk?
Erfaringen viser også at når skogen er ryddet og blir utsatt for regn blir jordsmonnet kraftig redusert. Noe som forskningen også bekrefter.
Nye plantefelt ikke har samme økning i biomasse som naturlig skog:

Hvor lang tid det vil ta et hogstfelt å bli karbonnøytral vil naturligvis variere mye, basert på tresort og vekstforhold. Figuren nedenfor er basert på studier i Nord-Amerika, og viser at det går ca: 40 år før skogplantingen i seg selv er nøytral.


Kilden til begge figurene er: https://academic.oup.com/jof/article/113/1/57/4599732

Og det er enorme volumer vi snakker om. Bare Drax-kraftverket i England alene (bildet øverst), brant 7.5 millioner tonn pellets i 2017, og forbruket har øket siden den gang. https://www.dailymail.co.uk/news/article-4255010/Idiocy-replacing-coal-power-stations-burning-wood.html. EU totalt bruker over 20 million tonn!

Det siste nå er at Danmark importerer treflis fra Brazil i stor stil. Bare transporten har betydelige klimautslipp som kommer i tillegg. (Klimaironien er at transporten skjer med med tungoljeskip, miljøverstingen når det gjelder transport, over store distanser. Og den skal skaleres kraftig opp for å innfri EUs mål, samtidig som vi her hjemme skal redde planeten med å elektifisere ferjene).

Linken nedenfor anbefales, og er en artikkel (med video) fra dansk TV2, som viser anakronismen i klimatiltaket, men fokuserer mest på en annen klimakonsekvens, nemlig en enorm skoghogst i Brazil. (Klimaironien her er at vi betaler milliarder for å bevare skogene i Brazil).
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-02-23-koebenhavn-braender-trae-fra-amazonas-for-at-hjaelpe-klimaet?fbclid=IwAR1aCn7ACj1_o9j5tPkhGsdZ0ysq88kU8v0PaABizoqE8HkJBENY56zWY9w

Økonomi og rapportering

Og selvfølgelig subsidieres denne energiformen, milliarder pøses inn i pelletsbruk, bare det omtalte Drax-kraftverket ble subsidiert med 5 Mrd i 2015, mens kull blir skyhøyt beskattet og gir milliardinntekter til samfunnet. Det er visst slik det grønne skiftet skal bli bærekraftig. Økonomisk bærekraftig er det i hvert fall ikke.  
Men kanskje det verste av alt, ustlippene fra pellets og flis teller ikke med i klimaregnskapet. Siden EU feilaktig her definert dette som klimanøytralt skal disse millionene tonn CO2 som slippes ut i atmosfæren ikke telles med. Noe danske og britiske politikere er svært fornøyde med, og slår seg nå på brystet og viser til at de har redusert sine klimautslipp, mens det er det stikk motsatte som har skjedd.  Dette er altså moralen i det grønne skiftet.

Konklusjon

Det er disse åpenbare fakta som kolliderer fullstendig med klimaskremslene. Hvis vi kan vente i 40 år på trærne, så haster det vel ikke så mye med det andre heller? Og imellomtiden lever vi med pellets som har >50% større utslipp enn kull.
En langt mer rasjonell tilnærming ville faktisk være å bruke kull, for ikke å si naturgass, kombinert med å plante trær, for det er treplantingen som er klimatiltaket, ikke forbrenningen. Og både kull og naturgass er tilgjengelig i stort monn i Europa, så da trenger vi heller ikke den enormt forurensende sjøtransporten som EU legger opp til.
Men det skulle tatt seg ut.

P.S.

EUs eget forskningsorgan kommer til samme konklusjon. https://easac.eu/press-releases/details/leading-scientists-warn-wood-pellets-threat-to-climate-no-silver-pellet/

Og her er konklusjonen til Prof. William Moomaw, som har vært IPCCs bidragsyter I 19 år, og Lead Author of the Special Report on Renewable Energy and Climate Change in 2011:
 http://www.perspectivesecologiques.com/telechargements/SOSFSUD%20Myth%20of%20Carbon%20Neutrality%20of%20Biomass%20Pr%20William%20Moomaw%20Tufts%20University.pdf

Her er dommen fra en økologisk tenketank fokusert på Drax-kraftverket: https://theecologist.org/2019/nov/28/drax-extract-and-exploit

Her en biologisk tenketank: https://www.caryinstitute.org/news-insights/blog-translational-ecology/are-wood-pellets-green-fuel, med en rekke referanser videre

Og her et annet forskningsarbeid: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12643

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s